#اعلام_برنامه

جلسه هفتگی سه شنبه شبهـــا
شروع جلسه از ساعت ۱۹

سخنرانی
استاد علــوی تهــرانی
خیابان کارگرشمالی، مسجد حضرت امیر (ع)
 پخش زنده صوتی جلسه:
 http://fares.ir/live
 

 

 

 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات