جزئیات دوره در حال ثبت نام :

ثبت نام مرکز رشد پسران سنین 8 تا 12 سال و 13 تا 17 سال:

بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای کودکان 8 تا 12  سال با رويکرد رشد و شکوفايی جنبه‌های دينی و ارزشی، فن و مهارت، دانش و ورزش، برنامه آموزشی- تربيتی ويژه ای درطول سال برای این سنین برگزار می‌کند.

در اين راستا، برنامه آموزشی– تربيتی مرکز رشد با هدف اصلی اعتلای رشد و تربيت این عزیزان در 4 حيطه دانش، ورزش، بينش و ارزش طراحی شده است.

برنامه رده سنی 8 تا 12 سال: 

روز کلاس

عنوان برنامه

زمان برنامه

محتوای برنامه

محل برگزاری

یکشنبه

آداب اجتماعی

10 تا 10:45

گروه اول

واحد آموزش 

11 تا 11:45

گروه دوم

12 تا 12:45

گروه سوم

یکشنبه

آموزش رایانه

ساعت 16:45 تا 18

آشنایی با رایانه  سطح 1

واحد آموزش 

ساعت 18:15 تا 19:30

آشنایی با رایانه  سطح 2

یکشنبه
و سه شنبه

آموزش قرآن

ساعت 17 تا 18

روخوانی و روانخوانی

واحد آموزش

ساعت 16:30 تا 17:30

حفظ آیات

ساعت 16 تا 17

فصیح خوانی

ساعت 17:30 تا 18:30

تجوید

ساعت 18:30 تا 19:30

قرائت

دوشنبه

رباتیک

ساعت 16:45 تا 18

رباتیک مقدماتی سطح 1

واحد آموزش

ساعت 18:15 تا 19:30

رباتیک مقدماتی سطح 2

دوشنبه و چهارشنبه

آموزش فوتبال

ساعت 8:30 تا 10 صبح

آموزش تکنیک

زمین چمن دانشکده روانشناسی

سه شنبه

نجوم

ساعت 11تا 11:45

آشنایی با سیارات و منظومه شمسی و...

واحد آموزش

پنج شنبه

فوتبال 

پژوهش

کار گروهی

ساعت8:30
تا 11:30 صبح

متولدین سال
91-86

زمین چمن دانشکده روانشناسی 

مسجد حضرت امیر (ع)

ثبت نام مرکز رشد پسران سنین 13تا 17 سال:

بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای  نوجوانان پسر در مقطع سنی  13 تا 17 سال با رويکرد رشد و شکوفايی جنبه‌های دينی و ارزشی، فن و مهارت، دانش و ورزش، برنامه آموزشی- تربيتی ويژه ای درطول سال برای این سنین برگزار می‌کند.

در اين راستا، برنامه آموزشی– تربيتی مرکز رشد با هدف اصلی اعتلای رشد و تربيت این عزیزان در 4 حيطه دانش، ورزش، بينش و ارزش طراحی شده است.

برنامه رده سنی 13 تا 17 سال

روز کلاس

عنوان برنامه

زمان برنامه

محتوای برنامه

محل برگزاری

سه شنبه

طراحی و گرافیک

ساعت 18 تا 19:15

آموزش فتوشاپ

واحد آموزش

یکشنبه و
سه شنبه

آموزش قرآن

ساعت 17 تا 18

روخوانی و روانخوانی

واحد آموزش 

ساعت 16:30 تا 17:30

حفظ آیات

ساعت 16 تا 17

فصیح خوانی

ساعت 17:30 تا 18:30

تجوید

ساعت 18:30 تا 19:30

قرائت

دوشنبه و چهارشنبه

آموزش فوتبال

ساعت10تا11:30 صبح

آموزش تکنیک

زمین چمن دانشکده روانشناسی

دوشنبه

رباتیک

ساعت 19:30 تا 20:45

آموزش سازه

واحد آموزش

چهارشنبه

کارآفرینی

ساعت 9 تا 14

آموزش مهارتهای ایجاد و مدیریت کسب و کار

واحد آموزش

چهارشنبه

تدبر در قرآن

ساعت 18 تا 19

آموزش مفاهیم آیات قرآن

واحد آموزش

پنجشنبه

عقاید و احکام

ساعت 15:30 تا 16:30

متولدین سال 82 و 83

واحد آموزش

فوتبال

ساعت 16:30 تا 18

متولدین سال 82 و 83

زمین چمن دانشکده روانشناسی

عقاید و احکام

ساعت 16:30 تا 17:30

متولدین سال 84 و85

واحد آموزش

فوتبال

ساعت 18تا 19:30

متولدین سال 84 و 85

زمین چمن دانشکده روانشناسی

فوتبال

ساعت19:30 تا21

متولدین سال 80 و81

زمین چمن دانشکده روانشناسی

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس حاصل فرماييد:

شماره تماس:  66923234  (واحد آموزش)  ، از ساعت 9 صبح تا 18

مشخصات فراگیر
مشخصات والدین

تمامی حقوق این وبگاه متعلق به بنیاد فارس المومنین می باشد